USŁUGI

Naszym celem jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi księgowej, finansowej i kadrowej naszych Klientów. Elementy naszej oferty pomyślane są w ten sposób, aby stanowiły autonomiczne produkty i pozwalały na dużą dowolność przy ustalaniu zakresu spodziewanej współpracy przez naszych przyszłych Partnerów.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Poza doświadczeniem i rzetelnością związaną z prowadzeniem spraw finansowo - księgowych według polskich wymogów formalnych, EURO-TAX posiada także doświadczenie i umiejętności w zakresie doradztwa przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Prowadzimy także obsługę firm w języku angielskim.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów świadczymy także usługi w siedzibie klienta na terenie całego kraju.

Bieżącą obsługę każdego Klienta prowadzi jedna, kompetentna osoba, bądź jeden zespół osób - jeżeli jest taka potrzeba. W ten sposób zapewniamy rzetelność obsługi i indywidualne (nie bezosobowe) traktowanie spraw naszych Partnerów.

Dzięki stałej współpracy z kancelariami prawnymi i kancelariami doradców podatkowych pomagamy w rozpoczęciu działalności gospodarczej lub założeniu spółek prawa handlowego.

Gwarantujemy pełną poufność przekazywanych nam informacji.

RACHUNKOWOŚĆ

AUDYT I KONTROLA JAKOŚCI

Współpracujący z EURO-TAX-em biegli rewidenci są specjalistami o wieloletnim stażu i praktyce w dziedzinie finansów i rachunkowości, posiadający gruntowną wiedzę w zakresie badania i oceny sprawozdań finansowych dostosowaną do międzynarodowych standardów.

W naszej ofercie znajduje się min:

OBSŁUGA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

OBSŁUGA EKONOMICZNO-FINANSOWA

DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE

W zakresie pomocy naszym klientom w znajdowaniu najkorzystniejszych rozwiązań związanych z systemem podatkowym współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi oraz z renomowanymi kancelariami prawniczymi. Są oni doświadczonymi specjalistami w zakresie prawa i podatków.

Pomagamy naszym Klientom w:

KADRY I PŁACE

INNE