UPRAWNIENIA I STANDARDY

EURO-TAX działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz 591) określającą wymogi kwalifikacyjne, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego Ministra Finansów Nr 11068/98.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.